فاصله سنج رشته

این بخش مجموعه مطالعات و ابزارهای مرتبط با شناسایی آماری و ساختاری الگو را در […]

مجموعه ابزارهای پردازش کامپیوتری زبان فارسی

این بخش ابزارهای آنلاین پردازش کامپیوتری زبان فارسی را در اختیار علاقه مندان قرار می […]

کتاب جامع آموزش زبان برنامه نویسی پاسکال

این کتاب سعی دارد با زبانی ساده و در اصطلاح خودمانی، بیشتر مباحث مربوط به […]