Persian
مجموعه ابزارهای پردازش کامپیوتری زبان فارسی
Levenshtein
فاصله سنج رشته

درباره‌ی سایت

به وب سایت شخصی بابک حاج عظیم زنجانی خوش آمدید. پروژه‌های مندرج در این وب سایت صرفا پروژه‌ها و فعالیت‌های شخصی اینجانب می‌باشد و ارتباطی با فعالیت‌های کاری من در محل‌های کار ندارد. همچنین کلیه موارد مطرح شده صرفا نظر شخصی اینجانب در حال حاظر است و ممکن است در طول زمان دچار تغییر گردد. حق مالکیت کلیه مطالب و پروژه‌های مندرج در این وب سایت متعلق به این سایت بوده و هرگونه استفاده از آن بدون رضایت اینجانب ممنوع و قابل پیگرد قانونی است.